SEH-arts direct toegang tot het LSP

Medicatiebewaking met spoed

Vanaf vandaag kunnen artsen op de afdeling Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen onder eigen verantwoordelijkheid medicatiegegevens raadplegen van patiënten die zij behandelen. KNMG-gecertificeerde SEH-artsen kunnen daarvoor bij het CIBG een UZI-pas met de rolcode Arts Spoedeisende Hulp aanvragen. Die rolcode geeft direct toegang tot het LSP. Voorheen hadden SEH-artsen ook al toegang tot het LSP, maar alleen onder mandaat van een medisch specialist.

Het VZVZ-bestuur en de VZVZ-autorisatiecommissie hebben ingestemd met deze uitbreiding van de ‘autorisatietabel’. Daarin ligt vast welke zorgverleners met welke UZI-pasrolcodes kunnen inloggen bij het LSP om medische gegevens te raadplegen. Voor de SEH-artsen gaat dit om de medicatiegegevens die apotheken met toestemming van de patiënt beschikbaar hebben gesteld. Ook kunnen zij nu zelf artsassistenten en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp mandateren om deze gegevens in te zien via het LSP.

Winst voor de patiënt
Een belangrijke mijlpaal voor de artsen op de Spoedeisende Hulp, want zij schrijven medicatie voor én zijn verplicht om medicatie te verifiëren. Nu kunnen zij onder eigen verantwoordelijkheid via het LSP snel beschikken over de actuele gegevens die zij nodig hebben om goede medicatiebewaking uit te voeren. En dat is een grote winst in de medicatieveiligheid voor de patiënt