Heeft u vragen over het LSP?
Mail dan
of bel GERRIT: 085 76 040 76

Heeft u vragen over het LSP?

Mail naar info@lsp-platform.frl of bel met de servicedesk van GERRIT 085 76 040 76

Bezoekadres:
Lavendelheide 11b
9202 PD Drachten

Bestuur LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân

  • Twan Jansen, voorzitter
  • Gert-Jan Rozendal (namens openbaar apothekers), penningmeester
  • Wilma Bergmans (namens apotheekhoudende huisartsen)

Contact: bestuur@lsp-platform.frl

 

Projectapotheker
• Brigitte Duyvendak
Contact: projectapotheker@lsp-platform.frl

 

GERRIT
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00
T: 085 76 040 76
F: 085 76 040 75
servicedesk@wijzijngerrit.nl

Contactformulier

Vul alle gegevens zo duidelijk mogelijk in