Projecten

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van medicatieoverdracht.

Doorlopende werkzaamheden

 • Invloed uitoefenen op landelijke ontwikkelingen: deelname aan klankbordgroepen, gebruikersplatform/taskforce en werkplansessies VZVZ en afspraken en contact met leveranciers
 • Tests bij nieuwe releases/functionaliteiten leveranciers mbt LSP: met ondersteuning van enkele praktijkapothekers
 • Servicedesk GERRIT als vraagbaak en melding van LSP gerelateerde problemen ondersteund door projectapotheker ten behoeve van Platformactiviteiten

 

Nu (openstaande punten)

 • Oppakken openstaande issues: VZVZ en leveranciers wijzen op issues en in overleg komen tot oplossingen, waaronder:
 • Issuelijsten per leverancier
 • Aanmelden leeg dossier bij opt-in

 

Straks (ideeën zijn al helder, uitwerking in techniek nog niet)

 • Oppakken nieuwe functionaliteiten:
  • Labwaarden: ondersteuning bij het aansluiten Friese laboratoria op het LSP en zorgverleners toegang geven tot labwaarden
  • Medicatievoorschriften (o.a. uit (poli-) kliniek): het kunnen versturen en ontvangen van medicatievoorschriften
  • Mutatievoorschriften: het kunnen uitwisselen van mutatievoorschriften (doseerwijzigingen, gestopte medicatie)
  • Ontslagmedicatie: het kunnen uitwisselen van ontslagrecepten
 • Gebruik LSP mbt medicatie in ziekenhuizen uitbreiden: poliklinieken, SEH
 • Patiëntparticipatie middels het iPMD (intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier): patiënt krijgt toegang tot gegevens en kan gegevens terugkoppelen aan zorgverlener (in eerste instantie als pilot in de regio Sneek)

 

Later (gedachten vormen zich als wensen, discussie nodig hoe dit in te vullen)

 • Samenwerking met andere zorgverleners: ondersteuning bij het uitwisselen van relevante gegevens met andere zorgverleners.
 • Bronhoeder: de apotheker of apotheekhoudende huisarts begeleidt de patiënt op het gebied van medicatie.
 • Clinical rules: zorgverleners technisch ondersteunen voor het uitvoeren van medicatiebewaking op maat voor de individuele patiënt in het kader van de medicatieoverdracht.
 • Therapietrouw: zorgverleners technisch ondersteunen om therapietrouw inzichtelijk te maken en hierop te kunnen acteren in het kader van de medicatieoverdracht.
 • Technisch kunnen uitwisselen van het medicatieoverzicht 2.0.