Impressie van het Hoger Beroep van VPH tegen VZVZ

Vanochtend op 11 december 2015 diende voor het Gerechtshof in Arnhem het Hoger Beroep dat de VPHuisartsen (VPH) heeft ingesteld tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ stelt in haar pleidooi dat het Landelijk Schakelpunt enerzijds voorziet in een belangrijke behoefte van al haar leden; ruim 90% van alle eerstelijns zorgverleners in Nederland en bijna alle ziekenhuizen. Anderzijds zijn de activiteiten van VZVZ van groot belang voor de veiligheid van de individuele patiënt. VZVZ voerde verder onder meer aan dat al haar activiteiten in de afgelopen jaren wettelijk getoetst en goed bevonden zijn. VPH ziet VZVZ en het Landelijk Schakelpunt (LSP) daarentegen als onrechtmatig en eist dientengevolge het onmiddellijk staken van alle activiteiten.

Landelijk Schakelpunt
VZVZ is de vereniging van en voor zorgverleners die het Landelijk Schakelpunt  beheert en exploiteert. Daarmee kunnen zorgverleners 24/7 medische gegevens uitwisselen van de patiënten die zij behandelen als dat noodzakelijk is. Om dat te kunnen doen is de uitdrukkelijke  toestemming van die patiënten noodzakelijk. In de drie jaar dat het LSP bestaat hebben meer dan 9,2 miljoen Nederlanders daadwerkelijk toestemming gegeven. Wanneer dat nodig is zijn daardoor zo’n 14,5 miljoen per beroepsgroep vastgestelde gegevenssets raadpleegbaar voor de betreffende behandelaar. En wekelijks vinden er nu meer dan een miljoen medische opvragingen via het LSP plaats. Tussen 90% en 95% van de eerstelijns zorgverleners zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt, evenals bijna alle ziekenhuizen.

Meerwaarde
De vermeende schending van de geheimhoudingsplicht en de vermeende monopoliepositie van het Landelijk Schakelpunt vormen de kern van het bezwaar tegen VZVZ. VZVZ betoogt dat het, op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens, juist de toestemming van de patiënt is die het mogelijk maakt om de geheimhoudingsplicht indien noodzakelijk te doorbreken. In Nederland hanteren zorgverleners overigens verschillende systemen voor de uitwisseling van gegevens van hun patiënten. Alleen al daarom is er de facto geen sprake van een monopolie, vindt VZVZ. Het LSP vindt juist zijn meerwaarde in het feit dat de noodzakelijke gegevens van patiënten beschikbaar zijn. Dankzij die omvang is de kans steeds groter dat de noodzakelijke informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is op het moment dat het er voor de individuele patiënt echt toe doet.

Patiënt centraal
Uitgangspunt voor de uitwisseling van gegevens is een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Dit vertaalt zich in een hoge mate van patiëntveiligheid. Het uitwisselen van gegevens via het Landelijk Schakelpunt is een onmisbare voorwaarde geworden voor de veiligheid van de patiënt. In het belang van de patiënt maakt VZVZ dat mogelijk. Omdat het om de medische gegevens gaat, is het  Landelijk Schakelpunt bijzonder goed beveiligd. VZVZ waarborgt de privacy van alle patiënten door er streng op toe te zien dat uitsluitend de zorgverleners die daartoe gemachtigd zijn, via het Schakelpunt gegevens mogen opvragen. En dat de hele keten volgens de meest actuele standaarden en normen is beveiligd.