LSP-vergoedingen verhoogd 

Apothekers krijgen een hogere tegemoetkoming in de kosten voor het LSP-gebruik. Dat is de uitkomst van constructief overleg tussen KNMP, ASKA, Napco en VKAN enerzijds en de zorgverzekeraars anderzijds. Daarnaast benadrukt het nieuw te sluiten LSP-convenant meer dan voorheen het belang van een goed werkend LSP voor apotheken.

De hoogte van de bedragen is voor 2 jaar vastgesteld. Eind 2017 vindt herijking plaats op basis van een nieuw kostenonderzoek.

Structurele jaarlijkse vergoeding: € 1.204 (was € 906)

Voor deze vergoeding geldt de voorwaarde dat ten minste 25% van de dossiers, na toestemming van de patiënt, is aangemeld.

Opt-in-vergoeding: € 1,42 of € 0,69 (was € 0,67)

Bij een opt-in-percentage boven de 35% wordt de vergoeding per aangemeld dossier € 1,42.
Onder die grens wordt de vergoeding € 0,69. De vergoeding van UZI-middelen voor het LSP blijft ongewijzigd.

Voor (apotheekhoudende) huisartsen zal de LHV binnenkort met een nieuwsbericht komen over de LSP-vergoedingen.