Voortgang week 51

Gemiddeld is het opt-in percentage per apotheek 77% en voor (apotheekhoudende) huisartsen 50%. Aantal bevragingen per week: ca. 18.000. De respons is ca. 73%.

Grafiek 1

Aantallen aangemelde unieke BSN’s met toestemming patiënt (opt-in) per zorgaanbieder

Grafiek 7: 

Aantallen vragen voor een verstrekkingenoverzicht (Mg) en het aantal gevonden Mg

Grafiek 6:

Totaal aantal gevonden patiëntengegevens als percentage van het totaal aantal vragen voor Medicatiegegeven (MG) en Proffessionele Samenvatting (PS)