Medicatiebewaking naar een hoger plan

Steeds meer huisartsen kunnen via het LSP de medicatiegegevens van hun patiënten opvragen. Met één druk op de knop zien zij een overzicht van verstrekkingen aan de patiënt door zijn ‘vaste’ apotheek, maar ook door andere apotheken. Inmiddels ondersteunen vier huisartsinformatiesystemen deze LSP-functionaliteit: CGM Huisarts, Medicom, Promedico VDF en sinds kort Promedico ASP. Ook huisartsen die met MicroHIS of OmniHIS werken, zullen binnenkort medicatiegegevens kunnen opvragen via het LSP.

Inzage in het volledige medicatie-overzicht heeft een grote meerwaarde voor huisartsen, en natuurlijk hun patiënten. In het dossier dat de huisarts bijhoudt van een patiënt, kan de huisarts zien welke medicatie hij zelf heeft voorgeschreven. Maar dat is slechts een stukje van de puzzel. Om effectief medicatie voor te kunnen schrijven en goede medicatiebewaking uit te kunnen voeren moet de huisarts een compleet medicatiebeeld hebben. En daar is meer informatie voor nodig.

Waardevolle informatie voor medicatiebewaking
Via het LSP kan de huisarts nu ook zien welke medicatie aan zijn patiënt is verstrekt door apotheken: de ‘vaste’ apotheek van de patiënt, maar bijvoorbeeld ook de apotheek bij het winkelcentrum waar de patiënt soms komt, de dienstapotheek én de poliklinische apotheek. Die laatste is belangrijk, want die geeft medicatie af op basis van recepten en ICA-gegevens (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën) van medisch specialisten. Ook dat is waardevolle informatie voor effectieve voorschrijving en medicatiebewaking door de huisarts. Met deze LSP-functionaliteit beschikt de huisarts over dezelfde medicatiegegevens als apotheken. Dat tilt de medicatiebewaking voor de patiënt naar een hoger plan.

Er is één voorwaarde: de patiënt moet de apotheken waar hij medicijnen haalt wel toestemming geven om die informatie te delen met andere zorgverleners via het LSP.