Welkom op de website van het LSP Platform Fryslân.

Wat kunnen wij voor u doen?

Blijf op de hoogte van het nieuws rondom het LSP via onze ‘nieuwspagina’.

Wilt u contact opnemen met het LSP Platform? De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.
T: 085 76 040 76

Alleen met uw toestemming mogen huisartsen en apothekers medische gegevens delen.

<Geef hier uw toestemming>

Het LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân voor u

 

Sinds het najaar van 2014 kunnen apotheekhoudende huisartsen en apotheken het medisch dossier van patiënten digitaal beschikbaar stellen voor de overdracht naar een andere zorgverlener via het Landelijk Schakel Punt. U als patiënt moet hiervoor toestemming geven.
In Friesland willen we een goed functionerend LSP en de kwaliteit borgen.  Daarom is er het LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslan, het samenwerkingsverband van alle apotheekhoudenden (apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken) in Friesland, gericht op medicatieoverdracht.

 

Patiënten in de regio Friesland willen wij zo goed mogelijk informeren over de digitale gegevens-overdracht op het LSP en uw toestemming daarvoor.